Contract Turist

CONTRACT – CADRU

De comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. Contract:     din data de:    

 

Partile contractante

I.Societatea Comerciala INTERNATIONAL EXPERT TRAVEL, agentia de turism BTOUR cu sediul in Bucuresti, Str. Alexandru Puskin, nr. 30 , etaj 1, sector 1, tel: 021-314.02.21; 031-102.46.64 fax: 021-311.15.80; email: office@btour.ro ,  Cod Unic de Inregistrare 19063905, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15483/02.10.2006,  titulara a Licentei de turism nr. 4154, si a Politei de Asigurare emisa de OMNIASIG, seria I, nr. 50732, privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turisti, in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism, reprezentata prin MARIAN GOLESCU, in calitate de DIRECTOR GENERAL, denumita in continuare Agentie

si

Turistul / Reprezentantul turistiIor,  

, CNP:                     Adresa:

II.Obiectul contractului:

Aceste detalii vor fi inscrise in vouchere, pe care turistii le vor primi inainte de inceperea sejurului, impreuna cu documentele de plata.

Servicii contractate / numar de persoane:

Statusul rezervarii / comenzii  in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata - in curs de confirmare): 

In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul.

Preţul total al contractului este:              şi cuprinde costul serviciilor de cazare si masa, biletele de avion, alte servicii (transfer)  comisionul Agenţiei, T.V.A.-ul, asigurarile medicale + storno.

In cazul in care plata se va face in RON, se percepe un comision de risc valutar de 2 % fata de cursul BNR din ziua in care se face incasarea.

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. In cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una din prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul inaintea plecarii.

2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de la furnizorii de servicii  cazare si /sau transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente, serviciilor de aterizare, debarcare / îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. (doar la circuit si bilete avion)

In situatia de supra rezervare (overbooking) a unui hotel, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care  situatia de supra rezervare(overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea  dreptul de a cerere despagubiri suplimentare.

3. In cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz  despăgubirea pentru serviciile neprestate .

4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) cand neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar întârzieri în traficul mijloacelor detransport).

5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, înaintea datei plecării, următoarele informaţii ;

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

b) denumirea, sediul /adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi / sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi / sau a detailistului .

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara:

- sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor

- sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat

- adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera

IV. Drepturile şi obligaţiile turistului

1. In cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. In acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează   contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, care implica sau nu  mijlocul de transport cu avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării  locului de zbor, sau daca sistemul de rezervari permite acest lucru (exemple de sisteme rezervari: Dertour, Amadeus, Tui, Neckerman, etc). Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

2. In cazul sejururilor de odihnă şi / sau de tratament, turistul are obligatia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se va face la ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12:00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi / sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12:00 a zilei de intrare şi se termină cel tarziu la ora 12:00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.

3. Tarifele stabilite in contract nu se vor majora (cu exceptia celor mentionate la alin. III, pct. 2). In caz contrar turistul poate rezilia contractul, cu rambursarea imediata a sumei totale.

4.1.Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap.III pct.l, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor, sau

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.2 In cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

c)să  i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului .

4.3. In toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

- anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat  turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării.

- anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabil­itatea revine companiei aeriene );

- anularea s-a făcut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă  turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi / sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.

V. Renunţări, penalizări, despăgubiri.

  1. In cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
a) 20% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face in intervalul  de 20-29 zile calendaristice înainte de data plecării; 
b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face in intervalul  de 10-19 zile calendaristice înainte de data plecării; 
c) 80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 4-9 zile înainte de data plecării; 
d) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal cu 3 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. 
Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare (ex: programe de Paste, Craciun, Revelion, rezervari individuale, croaziere ( Royal Caribbean, Costa Crociere,etc), destinatii exotice). 
In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte, astfel : 
- pentru cursele charter 
- conditii speciale fiecarei destinatii, specificate in Programul Turistic si brosura (daca este cazul) 
- pentru excursii - conditii speciale fiecarui program in parte, specificate in Programul Turistic; 
- pentru rezervarile de turism individual si croaziere, conditiile speciale ale fiecarui sistem de rezervari on - line (ex.: Dertour , Amadeus - conditiile IATA ,  Schmetterling etc). 
- pentru actiuni speciale (campionate sportive, evenimente culturale etc), conditiile specifice mentionate in programul Turistic furnizat si brosura (daca este cazul). 

2. Pentru biletele de odihnă şi / sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale .

3.In cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

4. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu aceasta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

6.Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile, în caz contrar, cerererea de renunţare nu este luată în considerare .

7.Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectarea a obligaţiilor din contract .

VI.       Reclamaţii .

a) In cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sezizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atat Agenţiei, cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

b) Atat Agenţia, cat şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. In cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 05 zile calendaristice de la încheierea călătoriei. Agenţia urmeaza ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului, in scris, raspunsul.

VII.     Asigurări

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi / sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii  sau a  falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare SC. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA cu Polita: Seria I, Nr 29797.  Adresa societatii din localitatea BUCURESTI, STR. GRIGORE MORA, NR. 23, SECTOR 1; tel: Tel: (40) 021-4057420, Fax: (40) 021-3114490.

VIII. Documentele ce constituie anexă la contract sunt următoarele:

a ) voucherul, biletul de odihnă – tratament, biletul de avion, asigurarile medicale,  după caz;

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

IX. Dispoziţii finale.

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107 /1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631 /2001, cu modificările ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107 /1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 63/2001 eu modificările ulterioare.

 

Agenţia (Denumirea)                                                                     Turist,

                                                                            

BTOUR

Director General: GOLESCU MARIAN                                                                   Reprezentant:

                                                                                           

Ştampila                                                                                              Semnatura..............................

Motor cautare:

Our professional online travel agents tailor exceptional luxury vacations to help you explore your world, your way.

Galerie Foto

Testimoniale

Mi-ati facut o vacanta pe care nu o voi uita prea curand. Locurile pe care le-am vizitat au fost deosebite, hotelurile in care ne-am cazat au fost foarte bune, mancarea foarte gustoasa; gazdele ne-au tratat cu mare atentie. Ghizii au fost prietenosi, inteligenti, informati si naturali. Excursiile au fost bine planificate si placute. Va multumesc, ”

- Marian P., Bucuresti

Va multumim pentru modul in care ne-ati organizat conferinta. Salile de conferinte, cazarea, masa, totul a fost la superlativ. Va vom contacta si pentru viitoarele evenimente.

- Raluca S., Bucuresti

vezi mai multe -